Camiño de navegación

Órganos

Subcomisións, divisións e grupos de traballo Despliega filtros

Subcomisións, divisións e grupos de traballo

Son órganos de estudo e proposta que se constitúen no seo das comisións. Así como estas últimas actúan en moitos casos como órganos de preparación das decisións da Cámara, as divisións, á súa vez, fan o mesmo respecto ás comisións. Teñen unha importancia considerable, xa que é onde se efectúa o estudo máis detido dos diversos asuntos sometidos á consideración das comisións. As divisións fórmanse para cada asunto, actúan a porta pechada e están integradas normalmente por unha pluralidade de membros, que representan entre os distintos grupos parlamentarios.