Camiño de navegación

Grupos

Grupos parlamentarios Despliega filtros

Loading...

Ao longo da lexislatura prodúcense altas e baixas na composición dos grupos parlamentarios. La substitución dun deputado que causa baixa non é inmediata e, por tanto, o número de membros dun grupo é menor ata que o substituto adquire a plena condición de deputado e se adscribe a un grupo parlamentario.