Breadcrumb

Secretaría General

Gorte Nagusietako langileen estatutua

Idazkaritza Nagusiak barne hartzen ditu funtzionarioek egiten dituzten Ganberako zerbitzu administratibo eta tekniko guztiak. Izaera profesionala du. Mahaiaren eta Presidentziaren goragoko agintaritzaren pean, Idazkaritza Nagusiari dagozkio parlamentuko organoei eta diputatuei sostengua ematea euren lanak garatu ahal izateko. Zehazki, aholkularitza juridikoa eta teknikoa eskaintze die organo hauei, hainbat prestazio ematen ditu eta beharrezkoak diren baliabide material eta giza baliabideak antolatzen ditu, Ganberak bilkurak egin eta bere eginkizunak bete ahal izateko. Idazkari nagusia da organo honen burua eta Kongresuko Mahaiak izendatzen du, presidentearen proposamenei jarraituta, gutxienez ere bost urtetan zehar zerbitzu eraginkorrak eman dituzten Gorte Nagusietako legelarien artean. Idazkari nagusiaz gain, hauek dira barne dituen oinarrizko unitateak: bi Idazkariordetza Nagusi eta zuzendaritza hauek: Erakunde Harremanak; Komunikazioa; Aholkularitza Juridikoa; Diputatuen Kongresuaren Esku Hartzea; Laguntza Tekniko-Parlamentarioa; Batzordeak; Azterlanak, Analisiak eta Argitalpenak; Dokumentazioa, Liburutegia eta Artxiboa; Nazioarteko Harremanak; Aurrekontuak eta Kontratazioa; Giza Baliabideak eta Barne Gobernua; Azpiegiturak eta Instalazioak; eta Informazioaren eta Komunikazioen Teknologien Zentroa.

Gorte Nagusietako langileen estatutua

• Gorte Nagusietako langileen estatutua, Diputatuen Kongresuko eta Senatuko Mahaien 2006ko martxoaren 27ko baterako bileran onartu zena.
• Gorte Nagusietako langileen estatutuaren aldaketa, Diputatuen Kongresuko eta Senatuko Mahaien 2008ko apirilaren 16ko baterako bileran onartu zena.
• Gorte Nagusietako langileen estatutuaren aldaketa, Diputatuen Kongresuko eta Senatuko Mahaien 2009ko irailaren 21eko baterako bileran onartu zena.
• Gorte Nagusietako langileen estatutuaren aldaketa, Diputatuen Kongresuko eta Senatuko Mahaien 2016ko maiatzaren 10eko baterako bileran onartu zena.
• Kongresuko lan kontratudun langileen hitzarmen kolektiboa.
• Gorte Nagusietako langileen estatutua. Testu bategina [Senatuaren webgunerako kanpo esteka].

Plantilla organikoak eta antolaketa arauak

Antolaketa arauak

• Diputatuen Kongresuko Idazkaritza Nagusiaren antolaketa arauak, Ganberako Mahaiak 2007ko irailaren 4ko bileran onartu zituenak.
• Kongresuko eta Senatuko Idazkaritza Nagusietako plantilla organikoak osatzeko arau erkideak.

Diputatuen Kongresuko plantilla

• Diputatuen Kongresuko Idazkaritza Nagusiko plantilla organikoa, Ganberako Mahaiak 2007ko ekainaren 19ko bileran onartu zuena.
• Diputatuen Kongresuko Idazkaritza Nagusiko plantilla organikoaren aldaketa, 2014ko uztailaren 8koa.
• Diputatuen Kongresuko Idazkaritza Nagusiko plantilla organikoaren aldaketa, 2017ko azaroaren 14koa.

Gorte Nagusietako zerbitzu erkideetako plantilla

• Gorte Nagusietako zerbitzu erkideetako plantilla organikoa, Diputatuen Kongresuko eta Senatuko Mahaien 2007ko ekainaren 18ko baterako bileran onartu zena.

• Diputatuen Kongresuko Mahaiaren ebazpena, 2017ko azaroaren 14koa, eta Senatuko Mahaiarena, 2017ko azaroaren 21ekoa, Gorte Nagusietako Hauteskunde Batzorde Zentraleko Idazkaritza Teknikoko zerbitzu erkideetako plantilla organikoa aldatzen duena.

Organigrama

• Diputatuen Kongresuko Idazkaritzaren eta Gorte Nagusietako zerbitzu erkideen organigrama.

Baremoak

• Plantilla organikoetako lanpostuak lehiaketa sistemaren bidez betetzeko baremoak. Gorte Nagusietako legelari nagusiaren ebazpena, 2013ko irailaren 20koa.
• Idazkaritza nagusiaren plantilla organikoan aurreikusitako lan kontratudun lanpostuak betetzeko lehiaketei aplikagarriak zaizkien baremoak. Diputatuen Kongresuko idazkari nagusiaren ebazpena, 2014ko uztailaren 23koa.

Gizarte Prestazioen Funtsaren Erregelamendua

• Gorte Nagusietako funtzionarioen Gizarte Prestazioen Funtsaren Erregelamendua, Diputatuen Kongresuko eta Senatuko Mahaien 1991ko uztailaren 18ko baterako bileran onartu zena.
• Diputatuen Kongresuko eta Senatuko Mahaien erabakia, 1998ko uztailaren 18koa, Gorte Nagusietako funtzionarioen Gizarte Prestazioen Funtsaren Erregelamendua aldatzen duena.
• Diputatuen Kongresuko eta Senatuko Mahaien erabakia, 2001eko martxoaren 6koa, Gorte Nagusietako funtzionarioen Gizarte Prestazioen Funtsaren Erregelamendua aldatzen duena.
• Diputatuen Kongresuko eta Senatuko Mahaien erabakia, 2003ko irailaren 22koa, Gorte Nagusietako funtzionarioen Gizarte Prestazioen Funtsaren Erregelamendua aldatzen duena.
• Diputatuen Kongresuko eta Senatuko Mahaien erabakia, 2006ko irailaren 21ekoa, Gorte Nagusietako funtzionarioen Gizarte Prestazioen Funtsaren Erregelamendua aldatzen duena.
• Diputatuen Kongresuko eta Senatuko Mahaien erabakia, 2009ko irailaren 21ekoa, Gorte Nagusietako funtzionarioen Gizarte Prestazioen Funtsaren Erregelamendua aldatzen duena.

Ordutegiak, baimenak eta lizentziak

• Baimen eta lizentzien inguruko zirkularra. Diputatuen Kongresuko Idazkaritza Nagusiaren ebazpena, 2003/12/07 datakoa, baimenak eskatzeko jarraitu beharreko izapide prozedurari buruzko 1991ko urtarrilaren 29ko zirkularra aldatzen duena.
• Gorte Nagusietako funtzionarioen jardunaldi eta ordutegiei buruzko arauak. 1995eko uztailaren 11ko erabakia, Diputatuen Kongresuko eta Senatuko Mahaien baterako bileran hartu zena.
• Diputatuen Kongresuko eta Senatuko Mahaien erabakia, 2014ko uztailaren 10eko baterako bileran hartu zena, Gorte Nagusietako funtzionarioen jardunaldi eta ordutegiei buruzko arauak aldatzen dituena.

Bestelako arauak

• Gorte Nagusietako funtzionarioen konpentsazio eta aparteko ordainsariei buruzko arauak, Diputatuen Kongresuko eta Senatuko Mahaien 1992ko irailaren 21eko baterako bileran onartu zirenak.
• Gorte Nagusietako funtzionario kidegoetara sartzeko hautaproben epaimahaien osaera eta funtzionamenduari buruzko arauak, Diputatuen Kongresuko eta Senatuko Mahaiek onartutakoak.

• Gorte Nagusietako funtzionario kidegoetara sartzeko hautaproben epaimahaien osaera eta funtzionamenduari buruzko arauen aldaketa. Diputatuen Kongresuko eta Senatuko Mahaien erabakia.