Organoak

Mesa del Congresoren egungo osaera

Despliega filtros

Kongresuko Mahaia

Ganberako organo errektore eta kide anitzeko ordezkaritza organoa da. Kongresuko presidenteak jarduten du Mahaiko presidente gisa eta, horrez gain, lau presidenteorde eta lau idazkari ditu. Kide hauek guztiak Ganberak hautatzen ditu legegintzaldiaren hasieran, parlamentuko talde desberdinen ordezkaritza ahalbidetzen duen sistema baten bitartez. Mahaiari dagokio barne gobernua eta parlamentuko lanaren antolamendua. Barne gobernuari dagokionez, Kongresuaren aurrekontua prestatzen du, haren exekuzioa zuzendu eta kontrolatzen du, gastuak kudeatzen ditu eta langileen arloko hainbat eskumen ditu. Parlamentuko lanaren antolamenduari dagokionez, Mahaiaren ardura dira Ganberaren jarduketa ildo nagusien programazioa, organo guztien lanaren koordinazioa, parlamentuko idazki eta dokumentuen gaineko kalifikazioa, horien onargarritasunari eta izapidetze prozedurari buruzko erabakiak eta Erregelamenduan aurreikusitako beste eginkizun batzuk. Mahaiak idazkari nagusiaren aholkularitza eta laguntza jasotzen du.
Ganberako Mahaia da Gardentasun Atariaren bitartez ezagutzera emango den informazioaren edukiak definitu eta gainbegiratzearen arduraduna. Horrez gain, gardentasunaren eta Kongresuko informaziorako sarbidearen inguruko irizpideak, gomendioak, zuzentarauak eta jardunbide egokiak erabakitzen ditu. Azkenik, administrazio zuzenbideari lotutako Kongresuaren jarduerari buruzko informaziorako sarbidearen arloan idazkari nagusiak emandako berariazko ebazpenen aurka aurkeztutako errekurtsoak ebatzi behar ditu ere.