Ruta de navegació

Òrgans

Subcomissions, Ponències i Grups de Treball Despliega filtros

Subcomissions, Ponències i Grups de Treball

Són òrgans d`estudi i proposta que es constitueixen en el si de les Comissions. Així com aquestes últimes actuen en molts casos com a òrgans de preparació de les decisions de la Cambra, les ponències, al seu torn, fan el mateix respecte a les Comissions. Tenen una importància considerable, ja que és on s`efectua l`estudi més detingut dels diversos assumptes sotmesos a la consideració de les Comissions. Les ponències es formen per a cada assumpte, actuen a porta tancada i s`integren normalment per una pluralitat de membres, que representen entre els diferents grups parlamentaris.