Ruta de navegació

Òrgans

Composició actual de la Diputación Permanente

Despliega filtros

Diputació Permanent

És un òrgan de naturalesa especial al qual correspon vetllar pels poders de la Cambra quan aquesta no està reunida. Compleix un paper de substitut del Ple del Congrés perquè funcions determinades i especials no quedin desateses quan el Congrés hagi estat dissolt o hagi expirat el mandat. Això és el que ocorre amb la convalidació dels decrets llei dictats pel Govern, i amb la informació, l`autorització i la declaració, segons els casos, dels estats d`alarma, d`excepció i de lloc. Així mateix, pot instar la celebració de sessions extraordinàries de la Cambra quan aquesta no es trobi en període ordinari de sessions. Els membres es distribueixen en forma proporcional entre els diversos grups parlamentaris, per reflectir la composició de la Cambra. El President és el mateix President del Congrés.