Òrgans

Composició actual de la Mesa del Congreso

Despliega filtros

Mesa del Congrés

És l`òrgan rector i de representació col·legiada de la Cambra. Està integrada pel President del Congrés, que la presideix, quatre Vicepresidents i quatre Secretaris. Totes aquestes persones són triades per la Cambra al començament de la legislatura, mitjançant un sistema que n`afavoreix la distribució entre diversos grups parlamentaris. A la Mesa, li correspon el govern interior i l`organització del treball parlamentari. Dins del primer aspecte, assumeix l`elaboració del pressupost del Congrés, la direcció i el control de l`execució, l`ordenació de despeses i diverses competències en matèria de personal. Pel que fa a l`organització del treball parlamentari, li competeix la programació de les línies generals d`actuació de la Cambra, la coordinació dels treballs dels diversos òrgans, la qualificació sobre els escrits i els documents parlamentaris, la decisió sobre l`admissibilitat i el procediment de tramitació i altres funcions previstes en el Reglament. La Mesa està assistida i assessorada pel Secretari General.
La Mesa de la Cambra és l`òrgan encarregat de definir i supervisar els continguts de la informació que serà objecte de publicitat activa a través del Portal de Transparència; d`adoptar criteris, recomanacions, directrius o guies de bones pràctiques en matèria de transparència i accés a la informació del Congrés; i de resoldre els recursos presentats enfront de tota resolució expressa del Secretari General en matèria d`accés a la informació sobre l`activitat del Congrés subjecta a Dret Administratiu.