Grups

Grups parlamentaris Despliega filtros

Loading...

Al llarg de la legislatura hi ha altes i baixes en la composició dels grups parlamentaris. La substitució d`un diputat que causa baixa no és immediata i, per tant, el nombre de membres d`un grup és menor fins que el substitut adquireix la plena condició de diputat i s`adscriu a un grup parlamentari.