Ruta de navegació

Òrgans

Composició actual de la Junta de Portavoces

Despliega filtros

Junta de Portaveus

És l`òrgan a través del qual participen els Grups Parlamentaris en l`ordenació del treball de la Cambra. Està integrada pel President del Congrés, que actua com a President, i pels portaveus de tots els Grups Parlamentaris, els quals disposen de total autonomia per designar representants. A les reunions també assisteixen un representant del Govern, els membres de la Mesa (almenys un Vicepresident i un Secretari) i el Secretari General. La funció principal d`aquest òrgan és la fixació de l`ordre del dia de les sessions plenàries. D`altra banda, ha de ser consultada en diverses ocasions, com ara en la preparació del calendari i l`ordenació dels treballs, la fixació del nombre de membres de les Comissions, la creació d`una certa mena d`aquests últims òrgans o l`ordenació dels debats, entre d`altres. Els acords de la Junta de Portaveus s`adopten per vot ponderat, fet que suposa que el vot de cada portaveu sigui equivalent al nombre de membres del respectiu Grup Parlamentari.