Òrgans

XIV Legislatura (2019-2023)

Composició Relació de membres de la Comissió amb els càrrecs
Diaris de Sessions Text complet en PDF dels diaris de sessions
Arxiu audiovisual: Ordres del dia i emissions en diferit Accés a l`emissió en diferit del vídeo de cada sessió de la Comissió amb l`ordre del dia corresponent
Iniciatives tramitades i en tramitació Accés a les iniciatives parlamentàries que s`han debatut o estan en tramitació en la Comissió. Inclou accés al text complet publicat
Intervencions Relació de tots els oradors que han intervingut en la Comissió associats als assumptes corresponents