infoparlam

Atención ao cidadán

Atención ao cidadán é a unidade do Congreso dos Deputados cuxo fin é responder ás solicitudes de información de institucións, organismos e público en xeral relacionadas coa Cámara, entre elas as referentes a:

1.  Actividade parlamentaria: resposta a consultas sobre o estado de tramitación con referencias a Boletíns Oficiais e Diarios de Sesións.

2.  Composición dos órganos parlamentarios

3.  Oposicións aos distintos Corpos das Cortes Xerais

4.  Bolsas de estudos patrocinadas polo Congreso dos Deputados

5.  Concursos de bens e servizos

 

As solicitudes de información á unidade de Atención ao cidadán poden realizarse a través das seguintes vías:

Atención telefónica:    91 390 62 96

Consultas por fax:      91 390 60 20

Correo electrónico:   informacion@congreso.es

Correo postal:            Dirección de Comunicación - Atención al Ciudadano

                                   Plaza de las Cortes, núm. 1

                                   28014 Madrid