visita

Visitas guiadas de grupos con reserva previa

Luns a xoves de 9:00 a 14:30 e de 16:00 a 18:30 horas, e venres de 9:00 a 13:30 salvo o mes de agosto, sempre que a actividade parlamentaria o permita.

As solicitudes poden realizarse por parte de calquera entidade (centro educativo, cultural, asociación, etc.,), por carta ou correo electrónico, onde conste:

- Nome da entidade
- Enderezo completo, teléfono e persoa de contacto
- Número de visitantes (posteriormente solicítase nome e DNI)

Dirixíndoas a:

Unidad de Guías
Palacio del Congreso de los Diputados
Plaza de las Cortes, núm. 1
28014 MADRID
Correo electrónico: visitasguiadas@congreso.es
Teléfono: 91.390.65.25

Os alumnos de centros escolares terán que estar cursando, polo menos, 1º de E.S.O.
Cada grupo constará dun máximo de 50 persoas. Unha mesma entidade pode concertar máis dunha visita se o número de persoas excede esa cota.

Outras visitas guiadas

ESTAS VISITAS SON EN ESPAÑOL

CON RESERVA PREVIA

Venres ás 12:00 e 13:00 horas, excepto no mes de agosto e nalgunhas xornadas concretas por actos parlamentarios, institucionais e días festivos.

As reservas poderanse realizar desde as 13:00 horas do sábado anterior á visita ata as 09:00 horas do venres previo á mesma, a través da seguinte ligazón: Reserva de visita de venres

SEN RESERVA PREVIA

Os luns ás 12:00, excepto días festivos e xornadas concretas por actos parlamentarios e institucionais.

O día da visita precísase a presentación dun documento acreditativo de identidade.

En agosto non se realizan visitas.

Estas quendas serán dun máximo de 25 persoas.

 

TODAS AS VISITAS SON GRATUÍTAS

UNHA VEZ SE ENCONTREN EN SEDE PARLAMENTARIA, DEBERÁN ABSTERSE DE TOMAR FOTOGRAFÍAS OU DE REALIZAR GRAVACIÓNS