visita

Visitas guiadas de grupos con reserva previa

Luns a xoves de 9:00 a 14:30 e de 16:00 a 18:30 horas, e venres de 9:00 a 13:30 salvo o mes de agosto, sempre que a actividade parlamentaria o permita.

As solicitudes poden realizarse por parte de calquera entidade (centro educativo, cultural, asociación, etc.,), por carta ou correo electrónico, onde conste:

- Nome da entidade
- Enderezo completo, teléfono e persoa de contacto
- Número de visitantes (posteriormente solicítase nome e DNI)

Dirixíndoas a:

Unidad de Guías
Palacio del Congreso de los Diputados
Plaza de las Cortes, núm. 1
28014 MADRID
Correo electrónico: visitasguiadas@congreso.es
Teléfono: 913906525

Os alumnos de centros escolares terán que estar cursando, polo menos, 1º de E.S.O.
Cada grupo constará dun máximo de 50 persoas. Unha mesma entidade pode concertar máis dunha visita se o número de persoas excede esa cota.

Visitas individuais

En todos os casos, as visitas están suxeitas á Actividade da Cámara, e poden suspenderse por Actos Institucionais ou Parlamentarios, en cuxo caso avisarase por este mesmo medio.

Durante o mes de agosto e nos días festivos non se realizan visitas.

Os venres ás 12:00 h. e os sábados ás 10:30 h., 11:15 h. e 12:00 h., previa reserva vía online na seguinte ligazón: Reserva visitas guiadas individuais, abrirase o prazo de inscrición desde as 13.00 h. do sábado anterior ás visitas.

Ademais, resérvase unha quenda o luns ás 12:00 h. sen cita previa, e poderán realizar a visita as 40 primeiras persoas que estean na cancela da Carrera de San Jerónimo.

Para visitar o Congreso dos Deputados é necesaria a presentación do DNI ou o pasaporte.

Todas as visitas son gratuítas, guiadas e en español.

Durante o percorrido coñecerán o hemiciclo e as salas que o rodean da planta baixa do Palacio.

Informamos de que no Congreso non están permitidas as gravacións nin tomar fotografías.