Camiño de navegación

tribunas

Asistencia individual

As persoas maiores de 18 anos poden asistir ás sesións plenarias a través da seguinte ligazón: Reserva de pleno

O calendario de plenos pode consultalo aquí

Cada petición será para un máximo de 2 persoas e só para un pleno.

 

Asistencia de grupos

Tamén poden asistir ás sesións plenarias os grupos previamente concertados, debendo ter os asistentes polo menos 18 anos ou cursar 1º de Bacharelato.

Os interesados poderán solicitar esta asistencia das formas seguintes:

- Mandando un correo electrónico a visitasguiadas@congreso.es
- Carta ao seguinte enderezo:
          Congreso de los Diputados- Dirección de Relaciones Institucionales
          Departamento de Protocolo
          Unidad de Guías
          Plaza de las Cortes, núm. 1
          28014 MADRID

Teléfono de consulta: 91 390 65 25

Unha vez se teña a cita, haberá que remitir a relación de asistentes, por orde alfabética, cos números de DNI.

UNHA VEZ SE ENCONTREN EN SEDE PARLAMENTARIA, DEBERÁN ABSTERSE DE TOMAR FOTOGRAFÍAS OU DE REALIZAR GRAVACIÓNS