infoparlam

Atenció a la Ciutadania

Atenció a la Ciutadania és la unitat del Congrés dels Diputats la fi de la qual és respondre a les sol·licituds d'informació d'institucions, d'organismes i de públic en general relacionades amb la cambra, entre aquestes, les referents a:

1.  Activitat parlamentària: resposta a consultes sobre l'estat de tramitació amb referències a Butlletins Oficials i Diaris de Sessions.

2.  Composició dels òrgans parlamentaris

3.  Oposicions als diversos Cossos de les Corts Generals

4.  Beques patrocinades pel Congrés dels Diputats

5.  Concursos de béns i serveis

 

Les sol·licituds d'informació a la unitat d'Atenció a la Ciutadania poden dur-se a terme a través de les vies següents:

Atenció telefònica:    91 390 62 96

Consultes per fax:      91 390 60 20

Correu electrònic:   informacion@congreso.es

Correu postal:            Direcció de Comunicació - Atenció a la Ciutadania

                                   Plaza de las Cortes, núm. 1

                                   28014 Madrid