Ruta de navegació

visita

Informació general

Totes les visites estan sotmeses a l'activitat de la Cambra i poden ser suspeses per actes institucionals o parlamentaris, la qual cosa es notificarà per aquest mateix mitjà.

Durant el mes d'agost i en dies festius no es realitzaran visites.

Totes les visites requereixen reserva prèvia.

Totes les visites són guiades i gratuïtes.

Us informem que al Congrés no es poden fer gravacions ni fotografies. Tampoc es permetrà l'accés al recinte parlamentari amb objectes punxants i/o tallants, ni amb recipients que continguin líquids, gels o substàncies similars.

Tipus de visites guiades

Visites individuals al Palau del Congrés dels Diputats

Els divendres a les 12.00 h. i els dissabtes a les 10.30 h., 11.15 h. i 12.00 h., prèvia reserva per Internet a través del següent enllaç: Reserva visites guiades individuals. Les reserves es podran fer des de les 13.00 hores del dissabte anterior a la visita.

Serà necessari presentar el DNI o el passaport a l’entrada.

Visites individuals a l’exposició Democràcia Parlament Constitució.

Els dilluns a les 12:00 h, prèvia reserva online a l’enllaç següent: Visites individuals a l’exposició Democràcia Parlament Constitució. El termini d’inscripció s’obrirà setze dies abans, el dissabte a les 13.00 h.

Aquesta visita no inclou ni l’hemicicle ni ninguna de les sales del Palau.

L’exposició permanent ocupa l'espai previst per a aquest propòsit al soterrani del Palau del Congrés dels Diputats. Es tracta de l'espai situat a sota del saló de sessions, format per tres anells, una volta i tres sales.

El tema DEMOCRÀCIA ocupa l’anell exterior, el tema PARLAMENT el del mig i el tema CONSTITUCIÓ l’interior.

Serà necessari presentar el DNI o el passaport a l’entrada.

Visites de grups al Palau del Congrés dels Diputats

Dilluns a dijous de 9.00 a 13.30 i de 16.00 a 18.00 hores i divendres de 9.00 a 13.00 excepte el mes d'agost, sempre que l'activitat parlamentària ho permeti.

Les sollicituds poden efectuarse mitjançant qualsevol entitat (centre educatiu, cultural, associació, etc.,) per carta o correu electrònic, on consti:

- Nom de l'entitat
- Adreça completa, telèfon i persona de contacte
- Nombre de visitants (posteriorment se li sol·licita nom i DNI)

Enviant-les a :

Unitat de Guies
Palau del Congrés dels Diputats
Plaza de las Cortes, núm. 1
28014 MADRID
E-mail: visitasguiadas@congreso.es
Telèfon: 91.390.65.25

Els alumnes de Centres Escolars hauran d'estar cursant, almenys, 1° de E.S.O.
Cada grup constarà d'un màxim de 50 persones. Una mateixa entitat pot concertar més d'una visita si el nombre de persones excedeix aquest contingent.