Ruta de navegació

visita

Visites guiades de grups amb reserva prèvia

Dilluns a dijous de 9.00 a 14.30 i de 16.00 a 18.30 hores i divendres de 9.00 a 13.30 excepte el mes d'agost, sempre que l'activitat parlamentària ho permeti.

Les sollicituds poden efectuarse mitjançant qualsevol entitat (centre educatiu, cultural, associació, etc.,) per carta o correu electrònic, on consti:

- Nom de l'entitat
- Adreça completa, telèfon i persona de contacte
- Nombre de visitants (posteriorment se li sol·licita nom i DNI)

Enviant-les a :

Unitat de Guies
Palau del Congrés dels Diputats
Plaza de las Cortes, núm. 1
28014 MADRID
E-mail: visitasguiadas@congreso.es
Telèfon: 913906525

Els alumnes de Centres Escolars hauran d'estar cursant, almenys, 1° de E.S.O.
Cada grup constarà d'un màxim de 50 persones. Una mateixa entitat pot concertar més d'una visita si el nombre de persones excedeix aquest contingent.

Visites individuals

En tots els casos, les visites estaran subjectes a l'activitat de la cambra i podran ser suspeses per actes institucionals o parlamentaris, avisant convenientment per aquest mateix mitjà.

Durant el mes d'agost i en dies festius no es realitzaran visites.

Els divendres a les 12.00 h i els dissabtes a les 10.30 h, 11.15 h i 12.00 h, prèvia reserva per Internet a través del següent enllaç: Reserva visites guiades individuals. El termini d'inscripció s'obrirà a les 13.00 h del dissabte anterior a les visites.

A més, es reserva un torn de visita el dilluns a les 12.00 h sense cita prèvia per a les 40 primeres persones que estiguin en el reixat de la Carrera de San Jerónimo.

Per visitar el Congrés dels Diputats és necessària la presentació del DNI o passaport.

Totes les visites són gratuïtes, guiades i en espanyol.

Durant el recorregut coneixeran l'hemicicle i les sales que l'envolten de la planta baixa del palau.

Els informem que dins del Congrés no està permès fer vídeos ni fotografies.