Ruta de navegació

horarioregistro

 

Horari del registre

La Mesa del Congrés dels Diputats, en la seva reunió del dia 18 d'agost de 2023, ha acordat, en aplicació de l'article 92.1 del Reglament de la Cambra, que la presentació en suport paper de documents al Registre General de la Secretaria General de la Cambra es pugui fer els dies i a les hores que s'especifica tot seguit:
- De 10 a 14 hores i de 15 a 18 hores, de dilluns a divendres.
- Durant el mes d'agost, de 10 a 14 hores, de dilluns a divendres. 

Així mateix, la Mesa acorda mantenir el Registre electrònic en els termes de l'acord publicat al "BOCG. Congrés dels Diputats", sèrie D, núm. 667, de 22 de gener de 2008, així com la consideració com a dies hàbils dels dissabtes, excloent en tot cas els festius al municipi de Madrid, Dissabte Sant i els dissabtes del mes d'agost, així com els dies 24 i 31 de desembre. 

BOCG, Congrés dels Diputats, sèrie D, núm. 1, de 24 d'agost de 2023