Ruta de navegació

tribunas

Assistència individual

Les persones majors de 18 anys poden assistir a les sessions plenàries a través de l'enllaç següent: Reserva del Ple

Podeu consultar el calendari de plens aquí

Cada petició serà per a un màxim de 2 persones i només per a un Ple.

 

Assistència de grups

També poden assistir a les sessions plenàries els grups prèviament concertats, que deuran tenir assistents de, com a mínim,18 anys o cursar 1r de Batxillerat.

Els interessats podran sol·licitar aquesta assistència de les formes següents:

- Enviant correu electrònic a visitasguiadas@congreso.es
- Carta a l'adreça següent:
          Congrés dels Diputats - Direcció de Relacions Institucionals
Departament de Protocol
Unitat de Guies
Plaza de las Cortes, núm. 1
28014 MADRID

Telèfon de consulta: 91 390 65 25

Una vegada es tingui la cita, caldrà remetre la relació d'assistents, per ordre alfabètic, amb els números de DNI

UNA VEGADA ESTIGUIN EN SEU PARLAMENTÀRIA S'ABSTINDRAN DE FOTOGRAFIAR O D'ENREGISTRAR