Camiño de navegación

mas-informacion

Canal Parlamento. Máis información

Congreso TV

O Congreso dos Deputados pon a disposición dos cidadáns a posibilidade de ser testemuñas da actividade parlamentaria que se desenvolve tanto nas sesións do Pleno como nas Comisións, ademais dos actos institucionais e outras actividades que organiza a Cámara, para garantir o dereito á información e fomentar a participación nos asuntos públicos.

Canal Parlamento, que emite nas principais plataformas dixitais por satélite e por cable; o Congreso en Directo e o Arquivo Audiovisual, aos que pode accederse por Internet, a través do portal do Congreso dos Deputados, e a distribución do sinal institucional gratuíta ás distintas cadeas de televisión son algúns dos medios cos que conta a Cámara para a difusión da súa actividade.

Co fin de contribuír á publicidade da actividade parlamentaria a través dos medios audiovisuais, o Congreso dos Deputados instalou no ano 1993 cámaras por control remoto no Hemiciclo, para gravar e emitir as sesións plenarias. En 1998 fíxose o mesmo nas distintas salas nas que se reúnen as Comisións.

O Congreso, desde entón, facilita sinal institucional do Pleno e as sesións de Comisión, así como outros actos que teñen lugar na Cámara Baixa, e as ofrece e distribúe, con calidade profesional, ás cabinas que teñen as emisoras de televisión na zona de prensa, ademais de emitirse polo circuíto pechado de televisión a todos os edificios parlamentarios.

Todas as imaxes transpórtanse ata o Centro Nodal en Torrespaña para a súa distribución ás cadeas de televisión, nacionais ou estranxeiras, interesadas en recibir información do Congreso dos Deputados, así como ás institucións da Administración do Estado, partidos políticos, medios de comunicación, entidades e organismos que o soliciten.

O Control de Televisión do Congreso dos Deputados, situado nun dos edificios da Cámara, encárgase de producir e realizar o sinal institucional das actividades que se desenvolven nela. Nesta mesa sala instalouse o control de continuidade de Canal Parlamento.

Canal Parlamento

Canal Parlamento emitiu por primeira vez o 5 de abril de 2000, coa difusión da sesión constitutiva da VII Lexislatura.

Ao igual que as canles parlamentarias doutros países, Canal Parlamento nace como instrumento da democracia ao servizo dos cidadáns, para que estes coñezan de primeira man o traballo realizado polos seus representantes.

En definitiva, trátase de achegar o Parlamento aos cidadáns, fomentar a participación nos asuntos públicos e favorecer unha relación máis estreita e fluída coas institucións representativas.

Para que Canal Parlamento poida cumprir esta función é necesario que conte cunha ampla rede de distribución, de modo que o sinal poida chegar ao maior número de persoas posible.

Canal Parlamento emite actualmente en aberto e con sinal dixital polo satélite Hispasat 30W (Frecuencia 10.890, Polaridade Vertical, Transpondedor (Txp) 143, Symbol Rate 27.500, FEC ¾.)

A páxina web do Congreso utilízase como instrumento fundamental de apoio, ao dotar ao usuario de maior información sobre a programación e os contidos de Canal Parlamento, cuxo sinal distribúese a través da operadora  VODAFONE TV (canle 211)

Programación de Canal Parlamento

A programación de Canal Parlamento baséase principalmente na difusión das sesións plenarias, que se emiten sempre en directo e teñen prioridade sobre calquera outro evento ou acto que teña lugar no Congreso dos Deputados.

As sesións de Comisión emítense, en directo ou en diferido, atendendo a criterios de relevancia, en función das comparecencias que se celebran ante elas ou as iniciativas que se tratan nas mesmas, que poden ser lexislativas ou non lexislativas.

Ademais da actividade parlamentaria propiamente dita, Canal Parlamento emite outras actividades que se levan a cabo na Cámara, como visitas ou actos institucionais, seminarios ou presentacións organizados polo Congreso dos Deputados.

Por outra parte, Canal Parlamento elabora contidos de produción propia, que emite nos momentos nos que non hai actividade parlamentaria. Actualmente, emítense pezas curtas e de continuidade, así como reportaxes sobre diversos temas.

Congreso en Directo e Arquivo Audiovisual

A páxina web do Congreso dos Deputados é outra das ferramentas que a Cámara pon ao servizo dos cidadáns para garantir a publicidade dos seus traballos e fomentar unha maior proximidade ás institucións públicas.

Para iso, ademais de facilitar os detalles da programación e emisións de Canal Parlamento, a páxina www.congreso.es permite acceder, en directo ou en diferido, ás distintas sesións de Pleno e das distintas comisións, ademais doutros actos especiais, visitas institucionais e seminarios, cursos ou outras actividades organizadas pola Cámara.

As vías para acceder a estas emisións son as ligazóns a Congreso en Directo e a Arquivo Audiovisual.

Congreso en Directo dá acceso ás emisións do Pleno, que teñen prioridade sobre calquera outro evento que se celebre nese momento na Cámara, e ás comisións seleccionadas para ser emitidas en directo, ata un total de cinco.

Tanto as sesións ou actos emitidos en directo como aqueles que non foron retransmitidos no momento de celebrarse poden verse posteriormente en diferido, tanto en Congreso en Directo, cando se trata de sesións celebradas na última semana, como a través de Arquivo Audiovisual.

O Arquivo Audiovisual almacena as sesións de Pleno e Comisións, ademais doutros actos especiais, como a celebración do Día da Constitución cada 6 de decembro, as Xornadas de Portas Abertas ou as distintas visitas institucionais.

A fin de facilitar o acceso aos contidos, o Congreso dos Deputados facilita un dobre sistema de busca, por data ou por órgano, que permite encontrar con maior rapidez as sesións e actividades arquivadas no histórico de emisións.

 

Logo Canal Parlamento

 

Datos de sintonización por satélite:
Hispasat 30W
Transpondedor 146
Frecuencia 10770 MHz
Polaridade H
DVB-S2 8PSK
SR 30000
FEC 5/6

Operadora:
VODAFONE TV (canle 211)