Ruta de navegació

mas-informacion

Canal Parlament. Més informació

Congreso TV

El Congrés dels Diputats posa a la disposició dels ciutadans la possibilitat de ser testimonis de l'activitat parlamentària que es desenvolupa tant les sessions de Ple com a les Comissions, a més dels actes institucionals i altres activitats que organitza la Cambra, per a garantir el dret a la informació i fomentar la participació en els assumptes públics.

Canal Parlament, que emet per les principals plataformes digitals, per satèl·lit i per cable; el Congrés en Directe i el Arxiu Audiovisual, als quals pot accedir-se per Internet, a través del portal del Congrés dels Diputats; i la distribució del senyal institucional gratuït a les diverses cadenes de televisió, són alguns dels mitjans dels quals disposa la Cambra per a la difusió de la seva activitat.

Amb la finalitat de contribuir a la publicitat de l'activitat parlamentària a través dels mitjans audiovisuals, el Congrés dels Diputats va instal·lar, l'any 1993, càmeres per control remot a l'Hemicicle, per gravar i emetre les sessions plenàries. El 1998 es va fer el mateix en les diverses sales a les quals es reuneixen les Comissions.

El Congrés, des de llavors, facilita senyal institucional del Ple i de les sessions de Comissió, així com altres actes que tenen lloc a la Cambra Baixa, i les ofereix i les distribueix, amb qualitat professional, a les cabines que tenen les emissores de televisió en la zona de premsa, a més d'emetre-les pel circuit tancat de televisió a tots els edificis parlamentaris.

Totes les imatges es transporten fins al Centre Nodal a Torrespaña per a la seva distribució a les cadenes de televisió, nacionals o estrangeres, interessades a rebre informació del Congrés dels Diputats, així com a les institucions de l'Administració de l'Estat, partits polítics, mitjans de comunicació, entitats i organismes que les sol·licitin.

El Control de Televisió del Congrés dels Diputats, situat en un dels edificis de la Cambra, s'encarrega de produir i realitzar el senyal institucional de les activitats que s'hi desenvolupen. En aquesta mateixa sala es va instal·lar el control de continuïtat del Canal Parlament.

Canal Parlament

El Canal Parlament va emetre per primera vegada el 5 d'abril de 2000, amb la difusió de la sessió constitutiva de la VII Legislatura.

Igual que els canals parlamentaris d'altres països, el Canal Parlament neix com a instrument de la democràcia al servei de la ciutadania, perquè aquesta conegui de primera mà el treball dut a terme pels seus representants.

En definitiva, es tracta d'acostar el Parlament a la ciutadania, fomentar la participació en els assumptes públics i afavorir una relació més estreta i fluida amb les institucions representatives.

Perquè el Canal Parlament pugui complir aquesta funció, és necessari que disposi d'una àmplia xarxa de distribució, de manera que el senyal pugui arribar al major nombre de persones possible.

Canal Parlament emet actualment en obert i amb senyal digital pel satèl·lit Hispasat 30W Freqüència 10.890 Polaritat Vertical Transponedor (Txp) 143 Symbol Rate 27.500 FEC ¾

El lloc web del Congrés s'utilitza com a instrument fonamental de suport, ja que dota l'usuari de més informació sobre la programació i els continguts del Canal Parlament, el senyal del qual es distribueix a través de l'operadora VODAFONE TV (canal 211)

Programació del Canal Parlament

La programació del Canal Parlament es basa principalment en difusió de les sessions plenàries, que s'emeten sempre en directe i tenen prioritat sobre qualsevol altre esdeveniment o acte que tingui lloc al Congrés dels Diputats.

Les sessions de Comissió s'emeten, en directe o en diferit, d'acord amb criteris de rellevància, en funció de les compareixences que se'n celebren davant, o les iniciatives que es tracten en aquestes, que poden ser legislatives o no legislatives.

A més de l'activitat parlamentària pròpiament dita, el Canal Parlament emet altres activitats que es desenvolupen a la Cambra, com ara visites o actes institucionals, seminaris o presentacions organitzats pel Congrés dels Diputats.

D'altra banda, el Canal Parlament elabora continguts de producció pròpia, que emet en els moments en els que no hi ha activitat parlamentària. Actualment, s'emeten peces curtes i de continuïtat, així com reportatges sobre diversos temes.

Congrés en Directe i Arxiu Audiovisual

El lloc web del Congrés dels Diputats és una altra de les eines que la Cambra posa al servei de la ciutadania per garantir la publicitat dels seus treballs i fomentar una major proximitat a les institucions públiques.

Per a aquest propòsit, a més de facilitar els detalls de la programació i les emissions de Canal Parlament, el lloc web www.congreso.es permet accedir, en directe o en diferit, a les diverses sessions de Ple i de les comissions, a més d'altres actes especials, visites institucionals i seminaris, cursos o altres activitats organitzades per la Cambra.

Les vies per accedir a aquestes emissions són els enllaços a Congrés en Directe i a Arxiu Audiovisual.

Congrés en Directe dóna accés a les emissions del Ple, que tenen prioritat sobre qualsevol altre esdeveniment que se celebri en aquest moment a la Cambra, i a les comissions seleccionades per ser emeses en directe, fins a un total de cinc.

Tant les sessions o els actes emesos en directe com aquells que no van ser retransmesos en el moment de celebrar-se poden veure's posteriorment en diferit, tant a Congrés en Directe, quan es tracta de sessions celebrades en l'última setmana, com a través de l'Arxiu Audiovisual.

L' Arxiu Audiovisual emmagatzema les sessions de Ple i Comissions, a més d'altres actes especials, com la celebració del Dia de la Constitució cada 6 de desembre, les Jornades de Portes Obertes, o les diverses visites institucionals.

A efectes de facilitar l'accés als continguts, el Congrés dels Diputats ofereix un doble sistema de cerca, per data o per òrgan, que permet trobar més ràpidament les sessions i les activitats arxivades en l'històric d'emissions.

 

Logo Canal Parlament

 

Dades de sintonització per satèl·lit:
Hispasat 30W
Transponedor 146
Freqüència 10770 MHz
Polaritat H
DVB-S2 8PSK
SR 30000
FEC 5/6

Operadora :
VODAFONE TV (canal 211)