Ruta de navegació

conferencia europa

CONFERÈNCIA SOBRE EL FUTUR D'EUROPA

PRESENTACIÓ D'INICIATIVES I DE PROPOSTES

 

El 9 de maig van començar els treballs de la Conferència sobre el futur d'Europa, que pretén establir les bases de la reforma de les institucions europees en els propers anys, de les seves capacitats competencials i financeres, dels seus principis i dels seus procediments de decisió.

La Conferència sobre el futur d'Europa ofereix una oportunitat única en el moment precís perquè la ciutadania europea debati sobre els reptes i les prioritats d'Europa.

El Congrés dels Diputats i el Senat, en conseqüència, volen i han d'assumir la seva responsabilitat en aquest procés de reforma de la Unió Europea. Per a això disposem d'un instrument de treball fonamental, la Comissió Mixta per a la Unió Europea, que, en estret contacte amb el Govern d'Espanya, ha seguit el procés de preparació de la Conferència i que assumirà en els pròxims mesos el desenvolupament d'activitats de debat de la Conferència a Espanya, dins i fora del Parlament.

Amb aquesta fi, el Congrés i el Senat han creat en el si de la Comissió Mixta per a la Unió Europea una bústia electrònica pública per a la presentació d'iniciatives i de propostes, que hauran de ser objecte d'estudi i de tractament per la Comissió.

Les propostes que es remetin hauran d'estar dirigides al voltant dels grans temes que s'estan debatent en la Conferència:

  • Democràcia europea / valors, drets, estat de dret, seguretat
  • Canvi climàtic, medi ambient / salut
  • Economia més forta, justícia social, ocupació / educació, joventut, cultura, esport / transformació digital
  • UE al món / migració

 

Declaració de la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, i de la presidenta del Senat, Pilar Llop, amb motiu de l'inici de la Conferència sobre el Futur d'Europa.

Accés a la bústia de correu electrònic europa@congreso.es per a l'enviament d'iniciatives i de propostes

Accés a la consulta de les contribucions rebudes

Accés a la Plataforma de Participació general de la Conferència sobre el futur d'Europa

Informació sobre esdeveniments i activitats

En aquest apartat s'inclourà informació sobre els esdeveniments relacionats amb la Conferència organitzats en el marc de les Corts Generals.

Consentiment per a la publicació al web del Congrés

Les propostes remeses a la Comissió Mixta per a la Unió Europea a través de la bústia de correu electrònic seran publicades al web del Congrés perquè en prengueu coneixement públic, excepte indicació expressa en contra en el missatge d'enviament.

Protecció de dades de caràcter personal. Informació bàsica

En compliment del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, general de protecció de dades i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l'informem que les dades poden ser tractades pel Congrés dels Diputats amb la finalitat de gestionar les contribucions formulades per la ciutadania per als treballs de la Comissió Mixta per a la Unió Europea relatiu a la Conferència per al futur d'Europa. Podreu en tot moment exercitar els drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació del tractament, de portabilitat i d'oposició sobre les dades personals que hagin pogut ser incorporades als nostres fitxers